Praca Słowacja

jak i gdzie pracować na Słowacji

Lut

15

Ucząc się języka słowackiego.


slowacja3Języki słowiańskie są ze sobą blisko spokrewnione. W ramach tychże języków można wyróżnić i kilka grup do których między innymi zalicza się języki zachodniosłowiańskie. Obejmują one język polski, czeski, słowacki a także serbołużycki. Jednakże pomimo znaczących podobieństw pomiędzy naszymi językami mamy sporo wyrazów, które czasem oznaczają zupełną przeciwstawność. Powoduje to szereg śmiesznych, a także i od czasu do czasu nieprzyjemnych zdarzeń. O tym fakcie powinni pamiętać osoby które jeżdżą do Czech lub na Słowację. Obecnie praca na Słowacji cieszy się znaczącym powodzeniem zwłaszcza wśród mieszkańców województw południowych. Bliskość tego rynku pracy, przy lepszych warunkach powoduje iż w okolicach Nowego Targu, Przemyśla, Nowego Sącza i tak dalej praca na Słowacji jest idealną alternatywą. Zresztą podobnie jest i w przypadku granicy z Republiką Czeską oraz z Niemcami, zwłaszcza z Saksonią. Wracając jednak do Słowacji to jeżeli ktoś decyduje się na prace tam, warto by systematycznie uczył się tego, prostego dla nas języka. Można to robić poprzez specjalistyczne książki, a także poprzez rozmowę ze Słowakami. W zasadzie w nauce języka nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt z nim. Język Słowacki, podobnie zresztą jak Polski jest pełen gwar. W mediach obowiązuje jednak język literacki, który wywodzi się z tak zwanej gwary bratysławskiej. Dziś, zwłaszcza młodzi ludzie używają właśnie tej podstawowej formy języka, która ma szanse na rozwój właśnie w niepodległym kraju.

Dodaj komentarz