Praca Słowacja

jak i gdzie pracować na Słowacji

Lip

25

Dojazdy do pracy

Dojazd do pracy za granicą zwykle zwracany jest przez pracodawcę tylko raz na samym początku zatrudnienia. W przypadku Słowacji może być inaczej, bowiem odległość i co za tym idzie koszt dojazdu nie jest wysoki. Wielu pracodawców aby pozyskać lojalnych pracowników z Polski finansuje comiesięczne czy nawet cotygodniowe dojazdy do domu w Polsce i z powrotem do pracy. Weekendy w Polsce dobrze wpływają na kondycje psychiczną pracowników. Bliska odległość nawet ze Szczecina pod Bratysławę powoduje że można być w domu na weekend. Chociaż większość pracowników w słowackich przedsiębiorstwach to Polacy z południa kraju, głównie z terenów, województw przygranicznych. Ich od domu dzieli zwykle sto- dwieście kilometrów, czasem może trzysta. Jednak droga […]

Read More

Lip

18

Świadczenia rodzinne a praca za granicą

Praca za granicą ma swe ciemne strony, aczkolwiek finanse przykrywają liczne jej minusy i wynagradzają wady. Z jednej strony pracując na Słowacji możemy liczyć na wyższe wynagrodzenie jak również dostęp do świadczeń socjalnych i rodzinnych na zasadach obowiązujących Słowaków. Z drugiej strony w Polsce mamy dostęp do programu 500+. jest jednak pewien haczyk. Pobieranie świadczenia rodzicielskiego w Polsce możliwe jest tylko jeśli nie mamy prawa do świadczeń za granicą. Praca na Słowacji nawet jednego z rodziców sprawia że pierwszeństwo do wypłaty świadczeń socjalnych. Jeżeli pobieramy świadczenia na Słowacji to wówczas możemy ubiegać się o polskie świadczenie pomniejszone o środki wypłacane na Słowacji. Niestety w ten sposób polskie rodziny są stratne […]

Read More

Lip

11

Wspólnota językowa

Podobieństwo języka słowackiego i polskiego niezmiernie zbliża rynki pracy. Rzadko jednak Słowacy pracują po polskiej stronie granicy. To właśnie dzięki braku konieczności nauki języka od podstaw przy jednoczesnym realnym dogadaniu się w pracy Polacy chętnie wyjeżdżają do pracy na Słowacji. Słowacy także z tego powodu wolą zatrudnić Polaków niżeli Ukraińców, czy innych obcokrajowców chętnych do pracy w ich kraju. Mimo wszystko należy pamiętać iż słowacki i polski to dwa różne języki i warto jest się poduczyć słowackiego, aby nie dochodziło do nieporozumień językowych podczas pracy. Zwłaszcza gdy mamy zająć stanowisko związane z częściowa obsługą klienta czy tez wymagające współpracy, konsultacji i rozmów w języku słowackim. Oferty pracy na Słowacji bywają […]

Read More

Lip

04

Trafne rozwiązanie

Osoby zamieszkujące w głębi kraju nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele możliwości zostało wykorzystanych przez osoby pozostające bez pracy, a zdeterminowane do jej podjęcia. Na obrzeżach kraju, zwłaszcza wzdłuż granicy zachodniej,a le również południowej emigracja typowo zarobkowa kwitnie. Słowacki rynek pracy doskonale zna polskich pracowników i bynajmniej nie są to osoby mieszkające na Słowacji. Firmy słowackie zatrudniają głównie pracowników z Polski zamieszkujących w promieniu 50-100 kilometrów od granicy, czy siedziby firmy słowackiej zlokalizowanej przy granicy. Nie bez powodu szereg przedsiębiorstw słowackich sytuuje się właśnie wzdłuż polskiej granicy. To dzięki takiemu położeniu pozyskanie zagranicznej, w tym wypadku polskiej siły roboczej jest tańsze i łatwiejsze. Nie trzeba pracownikom opłacać hotelu […]

Read More